สุ่มเลข สำหรับการตัดสินใจ วันที่ 1,16 , หัวหรือก้อย , กดปุ่มรีเฟรชเพื่อแสดงผลใหม่

เลขสุ่ม 1 หลัก 0-9

เลขสุ่ม 2 หลัก 0-99

เลขสุ่ม 3 หลัก 0-999

เลขสุ่ม 4 หลัก 0-9999

เลขสุ่ม 5 หลัก 0-99999

เลขสุ่ม 6 หลัก 0-999999

เลขสุ่ม ไม่เกิด=0=ก้อย หรือ เกิด=1=หัว