แจ้งการย้าย server จาก cslox กสท.บางรัก ไป cslox เกษตรนวมินทร์  เรียบร้อย 100%
203.146.140.60 เป็น 27.254.144.135 เข้า login web hosting ได้ที่
http://27.254.144.135/asis/index.asp

203.146.140.18  เป็น 27.254.144.136 เข้า login web hosting ได้ที่
https://27.254.144.136:8443/ หรือ https://27.254.144.136:8443/login_up.php3

สรพล (เจา) , jun_jao2000@hotmail.com
081-446-5311 , line : junjaocom